கிராம அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

soma nsa 9 2015

மன்னார் மாவட்டத்தில் மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலகர் பிரிவில் ஈச்சளவக்கை கிராமத்தில் கிராம அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் தொடர்பான கலந்துரையாடல் 07.09.2015 நடைபெற்றது. இக்கலந்துரையாடலில் பல்வேறு கிராம அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர்