மாற்றத்திற்கான பாதை செயற்திட்டத்தின் Gate Keepers ற்கான பயிற்சி – யாழ் மாவட்டம்

 

gate keepers jaff

மாற்றத்திற்கான பாதை செயற்திட்டத்தின் Gate Keepers ற்கான பயிற்சி யாழ் வலயக்கல்விப் பணிமனை மண்டபத்தில் கல்வித் திணைக்கள அதிகாரிகள், தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலை அதிபர்களுக்கு நடைபெற்றது. இதன் போது இத் திட்டத்தை அமுலாக்கும் சொண்ட் நிறுவனப் பணிப்பாளர் திரு.ச.செந்துராசா திட்டம் தொடர்பான அறிமுக உரையாற்றினார், தொடர்ந்து உதவிக் கல்வி பணிப்பாளர் திருமதி.வேளினி அவர்கள் இத் திட்டத்தில் கல்வி திணைக்களத்தின் பங்கு பற்றி விளக்கமளித்தார், மேலும் யுனிசெவ் சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரி திருமதி.சர்மிலி திட்டம் தொடர்பான விளக்கமளித்ததுடன் பயிற்சியை தொடர்ந்து நடாத்தினார்.

 

gate keepers jaffb1

gate keepers jaffb2