தேசிய சமாதான பேரவை

 

WhatsApp+Image+2021-06-22+at+21.59.14

தேசிய சமாதான பேரவையுடன் இணைந்து அம்பாறை மாவட்டத்தில் கடந்த பங்குனி மாதம் பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுத்து தினசரி ஜனநாயகத்தை பேணுதல் எனும் தலைப்பில் நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்வுகளை படத்தில்  காணலாம்.