மாற்றத்திற்கான பாதை ஆசிரியர்களுக்கான விழுப்புணர்வு செயலமர்வு

 175894480_3640885909367182_3841767780284208632_n
வளரிளம்பருவத்தினருக்கான மாற்றத்திற்க்கான பாதை திட்டத்தினூடாக யாழ் / கரவெட்டி ஸ்ரீ நாராத வித்தியாலய ஆசிரியர்களுக்கான அரைநாள் செயலமர்வு 20.04.2021 SOND நிறுவனத்தால் நடாத்தப்படத்தை இப் படங்களில் காணலாம்.