கைகழுவும் சாதனங்கள் கையளிப்பு

 

3

தேசிய சமாதானப் பேரவையின் அனுசரணையுடன் சொண்ட் நிறுவனத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவரும் முரண்பாடு நிலை மாற்றத்திற்கான பன்மைத்துவ செயற்பாடு திட்டத்தினூடாக கோவிட் -19 பரவிவரும் இக்காலகட்டத்தில் தேசிய சமாதானப் பேரவையின் அனுசரணையுடன் SOND நிறுவனம் கைகழுவும் சாதனங்களை மாகாண சுகாதாரப் பணியாளர் Dr.A.கேதீஸ்வரன் அவர்களிடம் கையளித்ததை படத்தில் காணலாம்.